Over de tuinder

Als student aan de Christelijke Agrarische Hogeschool in Dronten (Flevoland) werd mij geleerd hoe ik een groot agrarisch bedrijf kan overnemen om deze grootschalig voort te zetten. Aan de andere kant hoorde ik via symposia en bedrijfsbezoeken dat de burger niet op grootschalige landbouw zit te wachten en graag kleinschalige, biologische boerderijen ziet waar bij wijze van spreken de kippen, koeien en hond samen in één huis wonen. Dit vond ik erg bijzonder. De boer wil grootschalig een zo mooi mogelijk product verbouwen en de burger wil graag een goed product van een autarkische boerderij hebben.

De werkelijkheid ligt anders. Tussen de denkwijze van de burger (hoe willen we de landbouw graag zien) en consument (wat wil ik voor mijn product betalen) zit een groot verschil. Een idealistische boerderij maakt op minder efficiënte wijze producten en heeft dus een veel hogere kostprijs dan een gespecialiseerd landbouwbedrijf.

Na het afronden van mijn studie ben ik bij een agrarisch ondernemer in de Flevopolder gaan werken die zijn eigen gewassen onder een eigen label aan zijn klanten verkocht. Hier kwam ik erachter dat bij het toevoegen van één of meerdere teelthandelingen (sorteren, wassen, controleren en verpakken)  er heel veel extra werk bij komt en dat deze extra inspanningen meestal met een beperkte marge beloond werden.

Vervolgens ben ik op het biologisch-dynamische tuinbouwbedrijf De Lepelaar in Sint Maarten (tussen Schagen en Alkmaar) gaan werken. Zoals de meesten wel bekend is mag je in deze bedrijfsvoering geen ‘gif’ gebruiken. De schoffel is hier het heilige wapen van de boer. Voor mij als mid-twintiger die altijd in de gangbare landbouw gewerkt had, ging er een wereld open. Het grootste voordeel voor mij als werknemer was dat wanneer ik onderhoud pleegde in een gewas, ik geen rekening hoefde te houden met hoelang het geleden was dat de tuinder voor het laatst met een spuitmachine over het land was geweest in verband met de spuitresiduen die achterblijven. Deze manier van boeren voelde gewoond goed! Omdat gevoel voor mij het belangrijkst is, heb ik besloten om met mijn bedrijf dezelfde weg in te slaan en onbespoten groenten te gaan verbouwen.

Werkwijze

Op het land bij Den Hoorn wordt op natuurlijke wijze gewassen verbouwd. Er worden geen gewasbescherming of -bestrijdingsmiddelen gebruikt. Onkruid wordt bestreden met de schoffel en de bodem wordt bemest met natuurlijk materiaal zoals compost en groenafval.

Op de zandgrond waar wordt geteeld is de kracht van de natuur groot. Graag wil zij dat er andere planten komen te staan dan dat de tuinder wilt. Bij de start van het seizoen wordt daarom eerst met een tractor het veld omgeploegd zodat het seizoen onkruidvrij begonnen kan worden. Hierna worden de gewassen gezaaid en is het een kwestie van schoffelen, schoffelen en nog eens schoffelen, zodat het onkruid geen kans krijgt.

Insecten zijn van harte welkom op de akker en worden dan ook aangetrokken door de bloeiende bloemenstrook die langs op het akker groeien. De insecten eten bijvoorbeeld de luizen die zich op de tuinbonen nestelen. Echter, niet alle insecten zijn even behulpzaam. Om de vrede te bewaren staan er struikgewassen en een bomensingel langs het perceel waar vogels de orde bewaken en, indien noodzakelijk, ingrijpen. Afgelopen jaar waren dit voornamelijk merels, duiven en de gele kwikstaart.

De groentegewassen worden met de hand geoogst of geraapt en worden uitsluitend op Texel verkocht. Bij het akker staat een verkoopkraam waar u terecht kunt voor mijn producten. Hiernaast wordt er samengewerkt met diverse winkels die mij helpen deze producten aan de klanten die een gezonde maaltijd op tafel willen zetten te bieden. Wat is de korte keten toch een mooi systeem!

Image

Doel

Met lokale verkoop van producten die ik van mijn akker oogst wil ik de afstand tussen de lokale producent en Texelaars verkleinen. Texelaars, mensen die zich Texelaar voelen en toeristen krijgen de beste en meest verse groenten van Texel aangeboden. Mijn droom is om dit samen met andere agrarisch ondernemers te doen. Mensen die met een goed gevoel een maaltijd op tafel willen zetten met gezonde groenten waarvan zij de tuinder kennen, zijn bij de Texelse Tuinder aan het goede adres!

Het moet vanzelfsprekend zijn dat de consumenten op Texel de mogelijkheid hebben om goede en gezonde groenten van Texel lokaal te kunnen kopen. Waarom zou je het dan nog van de overkant aan laten voeren?

Image
Image

Omgeving

Het perceel waarop de groenten worden verbouwd, wordt gehuurd van de bloembollenkwekerij van de ouders van de tuinder. Op het perceel is al drie jaar geen veldspuit geweest en er kan dus worden gesteld dat het perceel vrij is van bestrijdingsmiddelen. De voorgaande teelten waren groenbemesters en er heeft een jaar een divers gewas gestaan om vogels en insecten te laten foerageren. Het voorafgaande jaar is de akker al in gebruik geweest als onbespoten groentetuin.

Op de naburige landerijen worden graan, zaadgewassen, tulpen en narcissen verbouwd. In het voorjaar is het met de bloeiende bollenvelden prachtig om hier te werken of te recreëren. Dit alles wordt omringd door de duinen van Texel, de afscheiding tussen land en zee. Vanaf de bunker bij Loodsmansduin is er een prachtig uitzicht over de velden, het dorp Den Hoorn en de bekende kerk. Den Hoorn is een van de zeven dorpen die het eiland rijk is.